Årsmötet genomfört!

Årsmötet genomfördes på Röda Kvarn lördagen 9 mars

Sören Sommelius avtackades efter lång och trogen tjänst!

Agneta Nawrin flyttade upp från suppleant till ordinarie.

Som ny suppleant valdes Ingrid Booz Morejohn in.

I övrigt har styrelsen kvar samma personer.


Valberedningen förstärktes: Kersti Adler valdes in att tillsammans med Marie Andreasson sköta arbetet.


Protokoll kommer så småningom.