Aktuellt filmprogram

Välkommen till Helsingborg filmstudio. Bli medlem och se nio filmer om måndagarna per säsong; under hösten respektive våren. Filmstarterna varje måndag är kl 16.00 och 18.15. Du köper medlemskort till en av visningstiderna. Pris 500 kr/medlemskort som ger dig tillträde till samtliga filmer under terminen. Vill du någon gång skifta visningstid går det bra i mån av plats, du går då in sist.

Söndag
9 maj, 2021

Årsmöte 25 maj

I dessa coronatider ska vi i Helsingborgs Filmstudio ändå ha ett årsmöte. Tisdag 25 maj kl 19.00 har vi ett digitalt sådant. Jag öppnar den digitala plattformen för mötet en ca tio minuter före årsmötet. Kopiera länken nedan, klistra in den i din web-läsare, följ instruktionerna och deltag! Välkommen! Mvh Pia Zachrison för styrelsen Hbg FIlmstudio: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjdmNDkzYzctODMzMS00ZjU4LTgyMDQtYzdmMDI4MDBmODdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fbb2c627-4588-4c2f-b6a4-0dfb5dc31330%22%2c%22Oid%22%3a%22da635a08-edbc-47b1-aa98-c0f2949b9c1c%22%7d

Läs mer

Måndag
28 dec, 2020

Uppehåll våren 2021

Gott nytt filmår! Pga av pandemin pausar vi tyvärr även våren 2021. Vi hoppas på snart vaccin och hälsa åt alla. Var rädda om er! Bästa filmhälsningar önskar styrelsen för Helsingborgs Filmstudio gm ordförande Pia Zachrison

Läs mer