Information och tips

Helsingborgs Filmstudio har sålt medlemskort till sina filmvisningar under höst och vår, år efter år, och har gjort så i mer än 60 år! Dock inte detta år, då vi under hösten 2020 har ett uppehåll pga av pandemin. Det brukar vara fullsatt under våra visningar och just nu är det inte lämpligt att sitta trångt. Vi återkommer med nya krafter våren 2021! Medlemskort brukar säljas ett par veckor före varje termins start, det brukar vara en lördag kl 11.00-12.00 på Röda Kvarn där vi hyr in oss. Eventuellt kvarvarande medlemskort säljs av styrelsen i samband med filmvisningarnas första visningsdag. Max 2 st per person. 500 kr st. Endast swish eller kontant. Under hösten 2020 hänvisar vi alla filmälskare till vanliga filmrepertoaren på Helsingborgs två biografer Röda Kvarn eller Filmstaden. Se respektive bios hemsida. Filmstaden öppnar 22 juli: https://www.filmstaden.se/biograf/NCG60142/filmstaden-helsingborg Röda Kvarn öppnar 12 aug: https://www.biorodakvarn.se/#/home Och besök gärna en grannkommuns biograf t ex Saga i Höganäs, Röda Kvarn i Ängelholm, Grand i Ljungbyhed, Maxim i Landskrona etc etc...!

Söndag
9 maj, 2021

Årsmöte 25 maj

I dessa coronatider ska vi i Helsingborgs Filmstudio ändå ha ett årsmöte. Tisdag 25 maj kl 19.00 har vi ett digitalt sådant. Jag öppnar den digitala plattformen för mötet en ca tio minuter före årsmötet. Kopiera länken nedan, klistra in den i din web-läsare, följ instruktionerna och deltag! Välkommen! Mvh Pia Zachrison för styrelsen Hbg FIlmstudio: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjdmNDkzYzctODMzMS00ZjU4LTgyMDQtYzdmMDI4MDBmODdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fbb2c627-4588-4c2f-b6a4-0dfb5dc31330%22%2c%22Oid%22%3a%22da635a08-edbc-47b1-aa98-c0f2949b9c1c%22%7d

Läs mer

Måndag
28 dec, 2020

Uppehåll våren 2021

Gott nytt filmår! Pga av pandemin pausar vi tyvärr även våren 2021. Vi hoppas på snart vaccin och hälsa åt alla. Var rädda om er! Bästa filmhälsningar önskar styrelsen för Helsingborgs Filmstudio gm ordförande Pia Zachrison

Läs mer