uppehåll

Hej! Vi gör ett uppehåll under hösten 2020. Återkommer våren 2021! Vi följer både Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och råd från Filminstitutet. Svårt att köra som vanligt nu i höst alltså, därför har styrelsen enhälligt tagit detta beslut. Väl mött vintern 2020/2021. Mvh Helsingborgs Filmstudios styrelse genom ordförande Pia Zachrison