Årsmötet genomfört

Årsmöte har ägt rum 15 mars 2022: Omval av ordinarie ledamöter Pia Zachrison, Sören Sommelius, Pär Broomé, Annika Svensson & Göran Holmquist. Omval av suppleant Agneta Nawrin. Nyval av suppleant Åke Roslund som varit adjungerad under hösten 2021. Omval valberedning Marie Andreasson. Avtackning av Mats Ekström som valt att inte ställa upp för omval. Mats blev nu invald som hedersmedlem i HBG Filmstudio och vi kommer att konsultera honom flitigt! Mats är en levande film-uppslagsbok! En vakans finns nu som suppleant. Istället för val under årsmötet som kommit så snabbt inpå att vi äntligen kommit igång med filmstudion, så vill vi sprida att intresserade ombedes ta kontakt med valberedningens Marie Andreasson på mail ohiorth@hotmail.com Skicka en kort presentation av dig själv eller den du nominerar, beskriv filmintresset, och vad man kan bidra med till Filmstudions arbete. Så kan alla medlemmar i lugn och ro känna efter om och vad man vill bidra med och antingen adjungerar vi någon till styrelsen under årets gång eller så blir det ett väl underbyggd val vid nästa årsmöte!